Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỂU PHÂN THỨC

-          Biến đổi nhiều phân thức có mẫu thức khác nhau thành những phân thức tương ứng bằng chúng và có cùng một mẫu thức gọi là quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức.
Muốn quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức ta có thể làm như sau:
- Tìm mẫu thức chung (MTC)
- Tìm nhân tử phụ của mỗi phân thức
- Nhân tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng
Chú ý:  * Muốn tìm MTC của nhiều phân thức ta nên:
- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử.
- Chọn một tích gồm một số chia hết các nhân tử bằng số ở các mẫu thức(nếu các nhân tử này là các số nguyên thì số đó là BCNN của chúng), với mỗi cơ số của lũy thừa có mặt trong các mẫu thức ta lấy lũy thừa với số mũ cao nhất.
* Muốn tìm nhân tử phụ tương ứng của mỗi phân thức:  ta chia MTC cho mẫu thức của phân thức đó.

Để minh họa vấn đề này, các em thực hiện các bài tập mẫu sau:
Hình ảnh bìa sách  toán 8. 


Bài tập này được kết xuất từ quyển sách. Nó bao gồm nhiều bài tập cơ bản đến nâng cao và đặc biệt có hướng dẫn giải cụ thể. Các em có nhu cầu mua sách vui lòng liên hệ với tác giả để mua sách đầy đủ. Tham khảo để biết cách mua sách và thanh toán tại thêm tại http://xuctu.com/sach/
Trân trọng cảm ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét