Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8

CHUYÊN ĐỀ 1 - PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
CHUYÊN ĐỀ 2: HOÁN VỊ, TỔ HỢP
CHUYÊN ĐỀ 3 - LUỸ THỪA BẬC N CỦA MỘT NHỊ THỨC
CHUÊN ĐỀ 4 - CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 5: SỐ CHÍNH PHƯƠNG
CHUYÊN ĐỀ 6 - CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỊNH LÍ TA-LÉT
CHUYÊN ĐỀ 7  – CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG ĐỊNH LÍ TALÉT VÀ TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
CHUYÊN ĐỀ 8 – CHỮ SỐ TẬN CÙNG
CHUYÊN ĐỀ 9 – ĐỒNG DƯ
CHUYÊN ĐỀ 10  – TÍNH CHIA HẾT ĐỐI VỚI ĐA THỨC
CHUYÊN ĐỀ 11 – CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC HỮU TỈ
CHUYÊN ĐỀ 12 – CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC
CHUYÊN ĐỀ  13 – CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHUYÊN ĐỀ 14  – PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO
CHUYÊN ĐỀ 1 5 – SỬ DỤNG CÔNG THỨC  DIỆN TÍCH ĐỂ THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỘ DÀI CỦA CÁC ĐOẠN THẲNG
CHUYÊN ĐỀ 16 – BẤT ĐẲNG THỨC
CHUYÊN ĐỀ 17 – VẼ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐỂ TẠO THÀNH CÁC CẶP ĐOẠN THẲNG TỶ LỆ
CHUYÊN ĐỀ 18 – BỔ ĐỀ HÌNH THANG VÀ CHÙM ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY
CHUYÊN ĐỀ 19 – TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA MỘT BIỂU THỨC
CHUYÊN ĐỀ 20 – PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét